แนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอคณบดีลงนาม ปีการศึกษา 2562 ช่วงภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศแนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิต ปีการศึกษา 2562 ช่วงภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 รายละเอียดประกาศแนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิต ปีการศึกษา 2562Download>>> แนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิต-ปีการศึกษา-2562

การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน และทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ปีการศึกษา 2563

การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน และทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ปีการศึกษา 2563  Download>>>>> บันทึก_แจ้งการจัดสรรทุน TA และ 60-40

ด่วน!! รับสมัครเรียนต่อ ระดับปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563  ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร >>วศ.ด. สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ >>วศ.ม. สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ >>วท.ม. สาขาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 👉สามารถดูข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ne.eng.chula.ac.th/wp/index.php/programs/ 👉กรอกใบสมัครได้ที่ http://www.register.gradchula.com/  

รายชื่อผู้บริจาคกองทุนเครื่องเร่งอนุภาคฯ Update: 14 มิถุนายน 2561 ยอดรวม 1,037,500 บาท ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล น.ส.วาสีนี เที่ยงสุข คุณเสาวนิตย์ ปัทมมงคลชัย คุณแสวง เกิดประทุม คุณประสพ ธงธวัช คุณกัตตพล ชมไพบูลย์ น.ส.สุนันทา ทิพย์มาลย์มาศ ผศ.อรรถพร ภัทรสุมันต์ พล ต.ต.วิริยะ ตุมรสุนทร

From September 25-29, 2017, Department of Nuclear Engineering is hosting an International Workshop for Planning and Developing an Effective Outreach Programme through IoT (Internet of Things) as part of the Asian Network for Education in Nuclear Technology (ANENT) activities. The workshop is co-sponsored by CU Global Network and the International […]

On August 22, students from Tsinghua Universty, China conducted a study visit at the CU Engineering Library, and the Department of Nuclear Engineering.

From July 24 until August 4, 2017, the Department of Nuclear Engineering, under a collaboration with Korean Nuclear Association (KNA) has invited Dr. Myung Jae Song, President of Korean Association for Radiation Application, and Dr. Kyoung Doek Kim, Director of Radiation Litigation of Radiation Health Institute, Korea, for special lectures […]