ด่วน!!! รับสมัครเรียนต่อ ระดับปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563

ด่วน!! รับสมัครเรียนต่อ ระดับปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563

 ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร
>>วศ.ด. สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์
>>วศ.ม. สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์
>>วท.ม. สาขาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
👉สามารถดูข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ne.eng.chula.ac.th/wp/index.php/programs/

👉กรอกใบสมัครได้ที่ http://www.register.gradchula.com/